Home > Przetargi

Przetargi

PPHU „MADEJ” Sebastian Madej

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – www.cop.lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski w Łodzi – www.rpo.lodzkie.pl

Projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe”, realizowany przez PPHU „MADEJ” Madej Sebastjan jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Przetarg – zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o udźwigu do 4999 kg lub równoważnej – dokumenty do pobrania 

1. Ogłoszenie o zamówieniu przetargu – 15.07.2015

2. Wyniki Ogłoszenia o zamówieniu – zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o udźwigu do 4999 kg lub równoważnej.

Przetarg – zakup i dostawa 3 ładowarek teleskopowych o udźwigu do 4000 kg lub równoważnej – dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu przetargu – 15.07.2015


2. Wyniki Ogłoszenia o zamówieniu – zakup i dostawa 3 ładowarek teleskopowych o udźwigu do 4000 kg lub równoważne.

Projekt pt. „Wzmocnienie pozycji  firmy na rynku usług budowlanych” realizowany przez PPHU „MADEJ” Madej Sebastian jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość,  Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Dokumenty do pobrania :

1. Ogłoszenie o zamówieniu przetargu 2012-08-10.

2. Wyniki Ogłoszenia o zamówieniu – przetarg z dnia 2012-08-10

Przetarg Ładowarka teleskopowa obrotowa – dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu przetargu 2012-10-15

2. Wyniki  Ogłoszenia o zamówieniu – przetargu z dnia 2012-10-15

Przetarg – Koparko- ładowarka – dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu przetargu 2012-12-19

2. Wyniki Ogłoszenia o zamówieniu – przetargu z dnia 2012-12-19

Przetarg – zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o udźwigu do 4999 kg lub równoważnej – dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

"Dotacja na Kapitał obrotowy" nr POIR 03.04.00-14-0927/20